GÜNEŞ ENERJİSİ

İdeal Enerjinin devam eden projelerine bakıldığında, en güncel enerji üretim kaynağı olan güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ile ilgili olarak sektördeki geniş yelpazeye sahip olduğu çarpıcı bir şekilde dikkat çekmektedir.

İdeal Enerji’nin güneş enerjisi projelerinde yatırımcılarına vermiş olduğu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Proje geliştirme,
 • Anahtar teslimi kurulumun yapılması (EPC),
 • Alman menşeli Malzeme tedariğinin sağlanması (panel,invertör, konstrüksiyon),
 • Fizibilite çalışmaları,
 • Proje çalışmaları,
 • İklim şartlarına göre enerji taleplerinin ve üretiminin öngörü çalışmaları,
 • Kısa süreli enerji tahminlerinin yapılması,
 • Uluslararası bağımsız danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Ön fizibilite/etüt raporu,
 • Fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Önlisans temini,
 • Üretim Lisansı temini,
 • Üretim Lisansının alınmasını müteakip işlerin takibi,
 • Kamu Yararı Kararının temini amacıyla kamulaştırma dosyasının hazırlanması ve başvurunun yapılması,
 • Proje sahasının kamulaştırma amacı ile haritalandırılması,
 • Sistem (YG, OG) bağlantı ve kullanım anlaşmalarının yapılması
 • Proje tanıtımı için ulusal ve uluslararası dosyalarının hazırlanması,
 • Ulusal ve uluslararası sunum dosyalarının hazırlanması,
 • Kreditörlerin kabul edeceği uluslararası bağımsız müşavirlik kuruluşlarından projenin due dilegence raporunun alınması,
 • İhale dosyasının hazırlanması,
 • İdari şartnamenin hazırlanması,
 • Teknik (elektromekanik) dosyanın hazırlanması,
 • İsteğe uygun olarak lisanslı proje geliştirilmesi,
 • Santralın geçici kabulüne/ticari işletmeye geçiş tarihine kadar teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
TOP