BİYOKÜTLE

İdeal Grup diğer üretim kaynaklarında olduğu gibi biyokütle projelerinde de sektörün önde gelen firmaları arasındadır. İdeal Grup bünyesindeki biyokütle enerji tesislerinde kullanılan proses, ileri piroliz yöntemi olarak da nitelendirilebilen gazlaştırma metodudur. Böylece herhangi bir atık malzemesi olmayan, suya ihtiyaç duymayan, bacası olmayan, CO salınımı olmayan, kül oluşmayan santraller ile tam bertaraf sağlanmaktadır.

‘’Enerji projelerinde profesyonel yaklaşım ve çalışma’’ anlayışıyla hareket eden İdeal Grup, biyokütle projelerinde de çevreye zararlı organik atıkları bertaraf ederek, ürettiği elektrik enerjisi ile yatırımcı ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.

İdeal Grup, biyokütle enerji projeleri konusunda yıllar önce çalışmalarına başlamış olup, uluslararası tecrübeye sahip partnerler ile birlikte konusunda deneyimli, profesyonel ekibiyle, yatırımcı adına teknoloji ve tedarik yapısını en verimli şekilde tespit edip gerçekleştirdiği projeler ile sektörde söz sahibi olmuştur. Biyokütle enerji projelerinde öncelik ve esaslarından olan; tarım arazileri, insan, çevre ve hayvan sağlığı ile birlikte, yeraltı yerüstü sularını ve su havzalarını ciddi şekilde tehdit eden atıkları bertaraf edip, ülke ekonomisine kazandırarak, bölgenin elektrik üretim arzını karşılayan, istihdamlar oluşturan, aynı zamanda bölge ekonomisini de katkı sağlayan projelerde yer almaktır.

İdeal Grup biyokütle adına ilk projesini Elazığ ilinde Broiler çiftlik atıklarını gazlaştırma metodu ile bertaraf edip, 2.84 MWe Kurulu gücündeki biyokütle elektrik üretim santrali ile yıllık yaklaşık 21.000.000 kWh elektrik üretimi planlamaktadır. İdeal Grup, söz konusu projesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan önlisans sürecini tamamlamış olup lisans sürecine girmiştir. Elazığ Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi’nin üretime başlama tarihi Aralık 2018 olarak hedeflenmektedir. Bu tarihten sonra devreye alınacak olan santralin bertaraf edeceği yıllık atık miktarı yaklaşık 30.000 tondur.

İkinci BES projesi Malatya ilinde broiler tavuk çiftliklerinin atıklarını bertaraf ederek 3.2 MWe Kurulu gücünde olup arazi temini sağlanmış, teknik projesi belirlenmiş, atık tedarik sözleşmelerini gerçekleştirerek, önlisans sürecine girmiştir. Malatya Biyokütle Enerji Santrali projesini faaliyete geçirme Eylül 2019 olarak planlanmıştır. Ülke ve bölge elektrik üretimine ciddi katkılar sağlayacak olan projenin yıllık elektrik üretimi, 22.400.000 kWh olarak hedeflenmiştir.

Biyokütle projelerine hız kesmeden devam eden İdeal Grup, bu konudaki idda ve başarısını geliştirdiği üçüncü biyokütle projesi olan Uşak Eşme BES ile sürdürmektedir. Bu proje ile yıllık 40.000 ton broiler tavuk atığı bertaraf edilirken 28.000.000 kWh elektrik üretimi amaçlanmaktadır. Uşak Eşme BES projesinin kurulu gücü 4 MWe olacaktır. Uşak BES projesi kapsamında, ilgili kurum görüşleri alınmış, arazi temini sağlanmış, atık tedarik süreci tamamlanmış olup önlisans sürecine girilmiştir. Projenin tamamlanıp faaliyete başlama tarihi olarak Eylül 2019 hedeflenmektedir.

TOP